In Uncategorized

Vanaf 25 mei 2018 gelden strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is op deze datum vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor ons als vereniging.

TVM zal ervoor gaan zorgen dat de regels van de AVG worden nageleefd. We moeten onder andere in kaart brengen hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met deze gegevens en wat doet de vereniging om ze te beschermen? Je kunt ervan uitgaan dat er zorgvuldig met ledendata wordt omgegaan en dat alleen voor specifieke doeleinden en met een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens van leden worden gedeeld; bijvoorbeeld (en vooral) met de KNLTB. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit altijd de juiste gegevens zijn, passend bij het doel van de verwerking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens die noodzakelijk zijn om de competitie en toernooien te kunnen organiseren.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de benodigde aanpassingen, communicatie. De privacy verklaring is te lezen via Privacy policy. Uiteraard informeren we jullie als leden over de stappen die in dit proces van belang zijn.

Soms is begrip, hulp of toestemming van onze leden nodig. Wij rekenen op je medewerking! Want goede borging van privacy is zaak van ons allemaal!

Wil je TVM Nieuws! niet meer ontvangen maak dat dan kenbaar door een e-mail te sturen naar secretaris@tvdemossendam.nl

Start typing and press Enter to search

X