PRIVACY POLICY TV DE MOSSENDAM

TV de Mossendam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV de Mossendam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de bijlage van deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TV de Mossendam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@tvdemossendam.nl.

BIJLAGE PRIVACY POLICY: TYPE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

LEDEN TV DE MOSSENDAM

Van leden legt TV de Mossendam de volgende persoonsgegevens vast:
Naam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel
Adres, Postcode, Woonplaats, Land
Telefoonnummer, E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Lidmaatschapsnummer
Pasfoto

met als doel:
Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking (periodieke nieuwsbrief en separate nieuwsberichten), uitnodigingen voor bijeenkomsten, uitnodiging voor bardiensten.

De bovenstaande persoonsgegevens worden gedeeld met de KNLTB ten behoeve van:
Lidmaatschap en ledenadministratie KNLTB, organiseren van competitie en toernooien, vervaardigen van de Ledenpas van de KNLTB.

PERSONEN AANWEZIG OP HET TENNISPARK VAN TV DE MOSSENDAM

Van personen aanwezig op het tennispark van TV de Mossendam kunnen de volgende persoonsgegeven worden vastgelegd:
Foto’s met afbeeldingen van personen gemaakt op het tennispark van TV de Mossendam tijdens tenniswedstrijden en andere evenementen

met als doel
informatieverstrekking via de Facebook-pagina van TV de Mossendam, de website www.tvdemossendam.nl, www.goorsnieuws.nl, www.goorsvictorie.nl en TC Tubantia

VRIJWILLIGERS

Van vrijwilligers legt TV de Mossendam de volgende persoonsgegevens vast
Naam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel
Adres, Postcode, Woonplaats, Land
Telefoonnummer, E-mailadres

met als doel
informatieverstrekking, uitnodiging voor bijeenkomsten

MEDEWERKERS

Van medewerkers legt TV de Mossendam de volgende persoonsgegevens vast
Naam, voornaam, voorletters, tussenvoegsel
Adres, Postcode, Woonplaats, Land
Telefoonnummer, E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Salarisgegevens
Kopie paspoort
BSN-nummer

met als doel
Personeelsadministratie en salariëring

SPONSOREN

Van de eigenaar of gemachtigde van sponsoren legt TV de Mossendam de volgende persoonsgegevens vast
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer

met als doel
facturatie, informatievoorziening, uitnodiging voor bijeenkomsten

Start typing and press Enter to search

X