HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nieuwe leden die zich aanmelden na 30 juni betalen 60% van de contributie. Voor aanmeldingen na 1 oktober wordt geen contributie meer in rekening gebracht.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (post of leden@tvdemossendam.nl) te gebeuren voor 31 december van  het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie.

Bij opzeggingen na 31 december en voor 31 maart van het nieuwe seizoen wordt € 17,50 in rekening gebracht.

Bij beëindiging van het lidmaatschap na 31 maart is de volledige contributie verschuldigd.

TV de Mossendam heeft de inning van de contributie uitbesteed aan KNLTB.Collect. Aan het begin van elk seizoen ontvangt ieder lid een mail van KNLTB.Collect om de contributie via automatische incasso of iDEAL ineens of gespreid te voldoen.

Contributie

Niet spelende leden

Wat leuk
dat jij ons steunt

en dat voor maar:  € 25,00 per jaar

Junioren

Junioren
degenen, die in het betreffende bondsjaar 17 jaar of jonger zijn

Junior:             € 57,00

Senioren

Senioren
degenen, die in het betreffende bondsjaar de achttienjarige leeftijd bereiken.

Senior:             € 135,00

Studenten

Studenten
Studenten dienen, jaarlijks voor 1 april, een kopie van hun geldige studentenkaart in te leveren bij de penningmeester (Deldensestraat 12 in Goor) of per email: penningmeester@tvdemossendam.nl

Studenten:      € 87,00

Gezinskorting:

Indien er meer dan 3 leden van het gezin (vader, moeder, zoon(s), dochter(s)) lid zijn van TV de Mossendam dan geldt de volgende korting:

4e gezinslid: € 20,00 korting / 5e (en volgend) gezinslid: € 25,00 korting.

Heb je recht op gezinskorting? Stuur de penningmeester voor 1 april per email een opgave van je gezinssamenstelling.

 

Ik wil lid worden

Wat leuk! Via onderstaande knop kan je je aanmelden. Onze ledenadministratie neemt contact met je op.

Start typing and press Enter to search

X